Otsing

KOGEMUSNÕUSTAMINE ENNEAEGSETE LASTE VANEMATELE

KONTAKT

Kristel Kukk
E-post kristel.kukk@enneaegsedlapsed.ee

 

Sole-Riin Sepp
E-post sole.sepp@mail.ee

 
 

Pelgulinna sünnitusmajas tegutseb kaks vabatahtlikku Kristel Kukk ja Sole-Riin Sepp, kes viivad läbi kogemusnõustamist enneaegsete laste vanematele. Tegemist on kriisiabi põhimõtetel toimuva nõustamisega, kus nõustajad on ise kriisikogemuse läbinud ja saanud vastavasisulise koolituse ning ettevalmistuse, et toetada teisi kriisis inimesi.

Mis on kogemusnõustamine?

Kogemusnõustamine on nõustamise ja toetamise viis, kus inimesed, kellel on vastav isiklik kriisikogemus, jagavad oma teadmisi ja pakuvad tuge tekkinud olukorras. Kogemus ühendab inimesi ja loob kiire teineteisemõistmise, mis tugineb vastastikusel austusel ja usaldusel. Selline nõustamine on efektiivne, sest nõustatav tunnetab, et teda aitab inimene, kes on läbinud samalaadse traumeeriva elusituatsiooni.

 
 
 
Nõustajad aitavad kaasa inimese igakülgsele paranemisele (sh töövõimekuse kiiremale taastumisele, meditsiinipersonali tulemuslikumale tööle jm):
 
– pakkudes patsiendile või tema lähedastele võimalust jagada kriisiolukorra tõttu tekkinud emotsionaalset pinget, mis loob võimaluse emotsionaalse ja hingelise seisundi paranemiseks;
– maandades kriisist tekkinud pingeid, mis vähendavad personali koormust ja ka võimalikku patsiendi rahulolematust haiglapersonali tegemistega;
– aidates vanematel kohaneda uue olukorraga ja haige lapse eest hoolitsemisega;
– soodustades pere toimetulekuoskuste paranemist ja laste kasvuks ning arenguks vajaliku keskkonna head toimimist;
– aidates leida perele vajalikku informatsiooni ja vajadusel juhendades täiendava professionaalse abi otsimisel;
– suunates nõustamise abil patsienti või tema lähedasi uue olukorra aktsepteerimise poole, mis toetab tema kiiremat töövõime taastumist.

 
Kogemusnõustajate abi saab sünnitusmajas viibides paluda oma arsti või ämmaemanda kaudu. Sageli teeb ettepaneku kasutada kogemusnõustaja abi arst või ämmaemand ise.


Vaata lisaks: http://www.enneaegsedlapsed.ee