Otsing

VISIIDITASU

Visiiditasu eriarsti vastuvõtule on 5 eurot.

Visiiditasu tuleb tasuda eriarsti või psühholoogi esmasele vastuvõtule pöördumisel. Korduvale vastuvõtule pöördumisel tuleb visiiditasu tasuda üks kord kuue kuu jooksul. Retsepti väljakirjutamine, uuringute ja protseduuride ning laboriuuringute saatekirjade väljastamine on eriarsti korduv visiit.

 

Visiiditasu saab maksta registratuuris sularahas ning pangakaardiga või digiregistratuuris pangaülekandega.
 

Visiiditasu ei võeta: 

 1. kui vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisele järgneb vahetult statsionaarse tervishoiuteenuse osutamine;
 2. alla 19-aastastelt patsientidelt isikut tõendava dokumendi esitamisel;
 3. rasedatelt rasedakaardi esitamisel;
 4. patsientidelt, kes pöörduvad sünnitusjärgselt kuue kuu jooksul ambulatoorsele visiidile günekoloogi juurde;
 5. neeru asendusravi patsientidelt (dialüüsravi patsientidelt);
 6. patsiendilt, kes külastab sama eriarsti kuue kuu jooksul pärast visiiditasu maksmist;
 7. AS Lääne-Tallinna Keskhaigla eriarsti saatekirjaga patsientidelt saatekirja esitamisel;
 8. teise raviasutuse sama eriala eriarsti saatekirjaga patsientidelt saatekirja esitamisel;
 9. patsientidelt, kes pöörduvad statsionaarse ravi järgselt kuue kuu jooksul ambulatoorsele visiidile sama eriala eriarsti juurde;
 10. AS Lääne-Tallinna Keskhaiglas kehtestatud tasulise tervishoiuteenuse hinnakirja alusel vastuvõtule pöördujatelt (sh hambaravi patsientidelt);
 11. patsientidelt, kes pöörduvad visiidile ennetusprojektide raames.

 

Visiiditasu maksmisest vabastamist tõendavate dokumentide puudumisel on patsient kohustatud tasuma visiiditasu.

 

NB! Visiiditasu mittetasumisel vormistab haigla terviseinfosüsteem visiiditasu arve automaatselt. Patsiendi nimele jääb võlgnevus kuni selle tasumiseni. Võlgnevuse olemasolust teavitatakse patsienti tema järgneval pöördumisel Lääne-Tallinna Keskhaigla poole. Kui patsient ei ole võlga tasunud 30 päeva jooksul pärast maksetähtaja ületamist, edastatakse tema andmed inkassoteenuse osutajale. Ebamugavuste vältimiseks palume tasuda visiiditasu õigeaegselt.